Skip to content

Suurim kasu, mida see veebileht pakub, on mittetavalised teadmised. Nende teadmiste abil on võimalik mõista tegelikkuse mõningaid mõistatuslikke aspekte. Väljakutsed soodustavad kasvu, ning siinne info võib olla väljakutse, sest järeldused on oma olemuselt sügavad. Isegi niivõrd sügavad, et näivad mõnikord uskumatutena.

Siin kajastatavat maailmavaadet saab kokkuvõtvalt nimetada Kryst Teaduseks. See on multidimensionaalne teaduslik-vaimne käsitlus spirituaalsusest. 

Kuigi meie praegune tava-ühiskondlik arusaam inimrassist ulatub ainult planeet Maa piiridesse, oleme me siiski maavälist päritolu ja omame pikka kosmilist ajalugu. Indigod ja Tähe-inimesed on spetsiaalselt siia sündinud, et aidata inimestel taastada oma kosmiline mälu ja algne 12-ne kiuline DNA.   

Samm-sammult taastades enda algset multidimensionaalset olemust, võivad Sulle hakata meenuma vastused küsimustele nagu: 
– kust ma tulen
– miks ma siin olen
– millisesse kosmilisse rassi kuulun

Olles tänaseks 12 aastat siin kajastatava maailmakäsitlusega igapäevaselt elanud, saan öelda, et olen saanud nende kolme küsimuse vastustele väga lähedale. See on toonud minu ellu teatud rahu ja rõõmutunde. 

Ehk leiad siit midagi sellist, mis Sinu maailmavaadet avardab,
Ainar Leppik 

ainar.leppik.spirituaalne.immuunsus

Siin kajastatav maailmavaade, dünaamikate kirjeldused ja seaduspärasused baseeruvad 12-ne põhisel baaskoodil. Seda kõrvalolev pilt kirjeldabki.

Selline energeetiline alusšabloon annab kirje füüsiliste planetaarsete reaalsusväljde tekkeks ja ka inimese algupärane multidimensionaalne anatoomia baseerub sellisel 12-ne keskusega Elupuul.

Teadvustama peaks seda, et meie täna elame reaalsusväljas, mille alusšabloon on 10-ne keskusega nn Kabala “elu”puu. See on energiadefitsiiti tekitav ebaloomulik struktuur, mille tulemuseks on see, et me haigestume, vananeme ja sureme. 

Sadu-tuhandeid aastaid on planeedi energeetiline alusšabloon olnud 10-ne põhine. Täna, planeet kui kosmiline teadvust omav olend, taastab enda 12-ne põhist alusšablooni. Meil inimestena on võimalik selle planetaarse muutusega kaasa minna ja taastada endi 12-ne keskusega baaskoodi ehk Kathara Elupuud.

Kryst-spiraal

Kryst-spiraal baseerub Kathara struktuuril.

Sõnad Kryst/Kristos/Christos/Allah tulenevad esimesest seitsmest kuuldavast toon-koodist: (Ka   Ra   Ya   Sa   Ta   Ha   La ).

Sõna Kathara baseerub kolmel toonil ( Ka-valgus, Tha-heli, Ra-Üks ). Kathara struktuurid roteeruvad ümber ühise tuum-aatomi ja laienevad sealt edasi.

kryst-spiraal

Tuum-aatom on Kryst-spiraali keskmeks. Spiraal hoiab oma keskmega ühendust igas astmes. Kryst-spiraali punktid on ühenduses keskmega läbi Kathara võrgustiku peatelgede. Peatelgede otsapunkt loob spiraali „käe“.

Kryst-spiraal tekitab sujuvalt laieneva spiraali, mis näeb samasugune välja igal tasandil, makrokosmosest kuni mikrokosmoseni. Krystik struktuurid toetavad avatud elavaid Universume, kus on täielik ühendus kõrgemate dimensioonidega ja otsene ühendus Allikaga läbi tuum-aatomi.

Hakates taastama enda 12-ne keskusega alusšablooni, taastub ühendus ka Allika endaga. Parem ühendus Allikaga hakkab aeglustama vananemist, tugevneb tervis, taastuma hakkab meie kosmiline mälu ja ilmestuma hakkavad vastused küsimustele: kust ma tulen ja miks ma siin olen.

Et selle elukestva taastustööga algust teha, on Sul võimalik tutvuda siin oleva lugemismaterjaliga, vaadata videoid ja osaleda vastavateemalistel loengutel, webinaridel või seminaridel

Tutvustus

Nagu avalehel mainitud, elame meie täna reaalsusväljas, mille alusšablooniks on 10-ne keskusega struktuur ehk Kabala “elu”puu või Metatrooniline “elu”puu. Selline struktuur tekitab automaatselt energiadefitsiidi, mistõttu me haigestume, vananeme ja sureme. 

basic-kabbalah-tree-of-life

On olemas esoteerilised õpetused, mida võib koosvõetuna nimetada Metatroonilisteks õpetusteks. Need kujutavad endast kõrvalekaldumist varasematest Krystsetest õpetustest. Metatrooniline “elu”puu on saadud 12 keskusega Kathara Võre puust. Võrreldes seda Kathara Võrega näeme, et Metatroonilisel “elu”puul puuduvad keskused 8 ja 12. Need on võre võtmetähtsusega ühenduspunktid.

Metatroonilise “elu”puu võres moodustab keskus 5 uue valekeskuse. See erineb kesksest tuum-aatomist Kathara Võre keskel.

Metatrooniline võre on seotud „lillemustriga“. See teeb võre kitsamaks kui on esialgne Kathara Võre. Laiust on vähendatud 87%-le esialgsest laiusest. Keskus 1 on tõmmatud allapoole, et sobituda lillemustriga. Võre vertikaalne sümmeetria on rikutud. Teiste sõnadega, selle ülemine osa erineb märkimisväärselt alumisest. Algne Kathara Võre on oma keskuse suhtes täiesti sümmeetriline. Metatroonilistes võredes on sekstantmoonutus, kus lootose õielehed on tõmmatud kaugemale kui 45º nende loomulikust avanemisest ja lukustuvad sunnitud 60º avanemise juures. See püüab elujõu energia võresse lõksu. Ka peatab see korrapärase hingamise ja takistab värske voolu hoovamist keskmest ja selle järgnevat tagasipöördumist Allikasse. See 60º avanemisega õielehekomplekt annab meile Metatroonilise võre aluseks oleva lillemotiivi.

elulill
LotosKathara

Kathara Võre on elav struktuur. See on seotud vahetult Allikaga läbi keskse tuum-aatomi ja on selle punkti kaudu Allikaga jätkuvas vastastiktoimes. Kathara Võres on loomulik hingamismuster, mis tõmbab elujõu voolu Allikast läbi tuum-aatomi ja jaotab seda voolu võre kaudu ning suunab voolu keskuse kaudu ka tagasi Allikasse. Seda nimetatakse Lootoshingamise mustriks. Seda on kujutatud kõrvalasuval diagrammil.

Õielehed esindavad selle hoovuse voolusid ning neid nimetatakse Lootose õielehtedeks. Hingamismustri paranedes sulguvad 45º all olevad välised õielehed kummalgi pool sissehingamisel keskelasuvate vertikaalsete õielehtede ümber. Väljahingamisel avanevad need jällegi kuni 45º-ni kummalgi pool võre keskset vertikaaltelge. 

Seega sulguvad 9-nda ja 10-nda keskuse õielehed ümber 11-nda keskuse õielehe sissehingamisel ja avanevad taas väljapoole väljahingamisel. Alumised õielehed liiguvad sarnaselt ja sünkroonselt ülemiste õielehtedega. Õielehtede faasimine tõmbab väljahingamisel eluenergiat Allikast ja viib elukogemuse sissehingamisel Allikasse tagasi. 

Faasimise tulemusel tekivad elusädemed, mis rikastavad meie aatomeid, rakke ja elundkondi. Praktiseerides lootoslehe hingamist ja niimoodi vabanedes “elu”lille lukustusest, hakkab tasapisi tervis tugevnema, aeglustub vananemine ja taastub kosmiline mälu. 

Pika ja põhjaliku eestikeelse e-raamatu, mis toob välja elusate ja energiadefitsiidis olevate struktuuride võrdluse, leiad siit

Põgusa ülevaate annab ka “Elulille kasulikkuse küsitavus” video.