Skip to content

Lisa Renee  veebilehtedel  olevad materjalid on  jagatavad Creative Commons BY-SA litsentsi alusel. 

  • https://energeticsynthesis.com/creative-commons/
  • https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
  • https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/#ref-appropriate-credit

Tegemist on võimalikult täpse tõlkega, mis siiski on puudulik eesti keele piiratuse ja väljendite tõlkimatuse tõttu.